Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

5 juni 2019


Natos dominerande makt − USA

USA är allt annat än ett drömland. Det var länge sedan vi kunde höra t ex svenska högerpartier säga att landet är en förebild för Sverige. Detta är inte så konstigt med tanke på verkligheten.

Så börjar en artikel av frilansjournalisten och filmaren Franz Smidek hos bloggen 8 dagar.

Läs artikeln Eloge till amerikansk diplomati, imperiets propaganda och Pentagons strateger!


Det är alltså detta USA som Nato-vännerna vill komma ännu närmare. Ett USA som hyllades av försvarsminister Peter Hultqvist i ett beryktat tal vid en resa dit i maj 2017. Efter att ha instämt i USA:s och Natos lögnaktiga världsbild avslutade han med orden

Mot denna bakgrund och det ömsesidiga intresset går vi nu ihop med USA som vi gjorde på 1700-talet.

Här går det läsa vad Peter Hultqvist hade för syn på saken.

Och på tal om USA och Nato, lämnade en konferens i staden Florens i Nato-landet Italien den 7 april 2019 efter sig bland annat följande:

NATO är inte en allians. Det är en organisation som styrs av Pentagon. Dess mål är militär kontroll av såväl Väst- som Östeuropa.

Amerikanska baser i NATO-länder tjänar till att ockupera dessa länder genom att upprätthålla en permanent militär närvaro. Detta gör det möjligt för Washington att påverka och kontrollera medlemsländernas politik och förhindra äkta demokratiska val.

NATO är en krigsmaskin som verkar enligt Förenta Staternas intressen och med de stora europeiska maktgrupperna som medlöpare, vilket gjort dem skyldiga till brott mot mänskligheten.

Läs mer om detta här.