Folkkampanjen
mot Nato

Nyheter och kommentarer

 

11 juni 2019


Alla närmanden mot Nato måste avbrytas

För att vår militära alliansfrihet ska bli trovärdig måste alla närmanden mot Nato avbrytas och värdlandsavtalet rivas upp. Sverige ska inte ha militära övningar tillsammans med Nato. Militär alliansfrihet är den bästa grunden för en självständig utrikespolitik för fred och nedrustning.

Så slutar en debattartikel i Svenska Dagbladet 10 juni 2019. Precis!

Detta skrivet mot bakgrund av en stor militärövning som Sverige håller tillsammans med Nato i slutet av juni.

hit för att komma vidare till artikeln.