Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

20 april 2019
Rättad 22 april


Nato Exit

Den 7 april 2019 träffades i staden Florens i Nato-landet Italien mer än 600 deltagare från hela Italien och EU till en konferens. De lämnade efter sig följande.


Florens-deklarationen
för en internationell front att lämna NATO

Risken för ett stort kärnvapenkrig som kan innebära mänsklighetens slut är verklig och ökande, även om risken inte uppmärksammas av allmänheten som hålls okunnig om denna omedelbart föreliggande fara.

Ett starkt engagemang för att hitta en väg ut ur krigssystemet är av avgörande betydelse. Detta väcker frågan om fortsatt anslutning till NATO för Italien och andra europeiska länder.

NATO är inte en allians. Det är en organisation som styrs av Pentagon. Dess mål är militär kontroll av såväl Väst- som Östeuropa.

Amerikanska baser i NATO-länder tjänar till att ockupera dessa länder genom att upprätthålla en permanent militär närvaro. Detta gör det möjligt för Washington att påverka och kontrollera medlemsländernas politik och förhindra äkta demokratiska val.

NATO är en krigsmaskin som verkar enligt Förenta Staternas intressen och med de stora europeiska maktgrupperna som medlöpare, vilket gjort dem skyldiga till brott mot mänskligheten.

NATO's aggressiva krig mot Jugoslavien 1999 banade väg för globaliseringen av militära ingripanden, som kriget mot Afghanistan, Libyen, Syrien och andra länder, krig som utgör solklara kränkningar av internationell rätt.

Dessa krig finansieras av medlemsländerna, vars militära budgetar ständigt ökar. Viktiga sociala utgifter får stå tillbaka för stöd till kolossala militära program som det amerikanska kärnvapenprogrammet, viket kostar 1,2 biljoner dollar.

I strid med icke-spridningsavtalet har USA placerat ut kärnvapen i fem icke-nukleära NATO-länder, under falska förevändningar om ryskt hot. Genom sitt agerande riskerar de Europas säkerhet.

För att lämna krigssystemet, vilket orsakar alltmer skada och exponerar oss för ökande faror, måste vi lämna NATO och hävda våra rättigheter som suveräna och neutrala länder.

På så sätt blir det möjligt att bidra till nermonteringen av NATO och alla andra militära allianser, och konfigurera om strukturerna i hela den europeiska regionen, och bidra till bildandet av en flerpolär värld där folkets frihetssträvan och social rättvisa kan realiseras.

Vi föreslår att vi skapar en NATO EXIT Internationell Front i alla NATO-länder genom att bygga ett grundläggande organisationsnät, ett nät som är tillräckligt stark för att stödja den mycket svåra kamp vi måste utkämpa för att uppnå detta mål, vilket är avgörande för vår framtid.Deklarationen finns för närvarande på 14 språk. Klicka här och rulla sedan ned en bit, så kan du både välja språk och läsa den svenska texten.


Läs också två artiklar från Global Research:

17 april. The Florence Declaration: An International Front Calling for NATO-Exit (14 Languages)

12 april. NATO − No Need − NATO-EXIT: The Florence Declaration