Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

15 juni 2022


Mejl till socialdemokrater 15 juni 2022


(Klickbara länkars utseende har ändrats.)

(Mottagare)


Hur gör riksdagsledamöter?

Detta mejl sänds till:
311 lokala avdelningar i S;
26 lokala avdelningar i SSU;
26 lokala avdelningar i kvinnoförbundet;
19 lokala avdelningar i studentförbundet;
26 partidistrikt;
100 riksdagsledamöter i S;
23 regeringsmedlemmar.


Argumenten emot svenskt Natomedlemskap är starka och väl kända. De ska tas på allvar.

Folkomröstning eller stoppa Natomedlemskap

Nyligen fick socialdemokrater mejl om att kalla hem riksdagsledamöter för att tala om Sverige och Nato. Kan läsas här.

Hur många riksdagsledamöter behövs för att tvinga fram folkomröstning eller stoppa Natomedlemskap? Läs här.

Hur många kan vi räkna med från Socialdemokraterna?

Socialdemokratiska partiet och Nato

Det är ovanligt att gå emot en partilinje, men detta Ja till Nato, som skapades på ett styrelsemöte 15 maj, är inte en äkta partilinje. En äkta partilinje är med stor sannolikhet samma som tidigare, nämligen att stå utanför Nato. Frågan är så stor att det skulle ha behövts en partikongress för att ändra detta.

Den grupp i partiets topp som pressade fram Ja till Nato utnyttjade den chockvåg som svepte genom landet när kriget i Ukraina började, plus propaganda i en del tidningar. Det var så bråttom att ett partistyrelsemöte flyttades från 24 maj till 15 maj. Det var bråttom att skapa ett Ja innan chockvågen började lägga sig och sansade synsätt komma fram.


Björn Backengård
Hjalmar Bergmans Gata 56
422 52 Hisings Backa
https://www.folkkampanjenmotnato.se