Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

8 juni 2023


Mejl som har sänts iväg.

Finns också hos bloggen lindelof.nu.

− − − − − − −

27 april 2023

Mottagare


Kalla hem riksdagsledamöter

Detta mejl går till en mycket lång rad lokala organisationer i Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

För kännedom dessutom till riksdagsledamöter i S och SD och till riksdagsledamöter i V och MP.

Tre kupper
Nato är inte en försvarsallians
Kriget i Ukraina
Lästips
Kalla hem riksdagsledamöter
Samarbete över partigränser


Tre kupper

Tre politiska kupper har lett fram till att Sverige kan komma att bli medlem i Nato.

− KUPP 1. Sverigedemokraternas Ja till Nato skapades på ett partistyrelsemöte 11 april 2022. En tidigare känd inställning var att eventuell anslutning till Nato skulle föregås av folkomröstning.

− KUPP 2. Socialdemokraternas Ja till Nato skapades också på ett partistyrelsemöte och går emot partiets tidigare inställning. Då var det så bråttom att mötet flyttades från 24 maj 2022 till 15 maj. Dagen därpå skrev en känd socialdemokrat i Aftonbladet Vi blev inte övertygade − vi blev överkörda.

Hos Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är det Kongress eller Landsdagar som bestämmer politiken. Man undrar hur många personer som behövdes vid dessa partistyrelsemöten för att kullkasta beslut från Kongress och Landsdagar. I båda partierna finns nu säkert uppfattningen att svängningen om Nato gjordes genom en kupp.

Efter partiernas omsvängningar blev det möjligt för dåvarande regering att lämna in ansökan om medlemskap i Nato.

Kuppmakarna utnyttjade chocken i landet efter krigsutbrottet i Ukraina. Men kriget i Ukraina är i grund och botten en uppgörelse mellan Nato och Ryssland, och Sverige hotades inte på något nytt sätt av Ryssland. Kriget i Ukraina är inget skäl för Sverige att gå med i Nato.

− KUPP 3. Regeringen ordnade så att riksdagens beslut 22 mars 2023 om att gå med i Nato behandlades som vanlig lag. Natomedlemskap är i stället en fråga av sådan sort att den skulle ha behandlats som grundlag med två omröstningar och riksdagsval däremellan. Om regeringen hade brytt sig om att folket ska kunna ha förtroende för politiker, riksdagen och vårt demokratiska system hade den gjort det.

Regeringen följde inte bestämmelserna i Regeringsformen. Se där följande:
Kapitel 8, paragraferna 14 och 16;
Kapitel 10, paragraferna 1, 3 och 7.

Se artikel hos Nyhetsbanken som går noga in i vad Regeringsformen säger. I artikeln diskuteras också Nato och kärnvapen. Nato-kuppen snart klar?


Nato är inte en försvarsallians

1999 bombade Nato Serbien, i före detta Jugoslavien, oavbrutet i mer än två månader.

Senare tog Nato över USA:s krig i Afghanistan.

Våren 2011 förstörde Nato Libyen därför att Libyen förde en självständig politik som hotade internationella ekonomiska intressen.

Nato är i praktiken ett militärt verktyg för USA:s utrikespolitik. Sverige ska hålla sig borta från Nato.

Kärnvapen är en naturlig del av Nato. Ännu ett skäl för Sverige att hålla sig därifrån.


Kriget i Ukraina

Nato är en krigsorganisation med målet att Ryssland ska försvagas och delas upp. Det har varit viktigt att få med Sverige och Finland för att bygga ut Natos yta mot Rysslands västra gräns. Östersjön blir ett hav som Nato kontrollerar. Kriget i Ukraina har provocerats fram av Nato och är Natos krig mot Ryssland. Nato har efter 2014 rustat Ukraina, och Natoländer satsar hårt på att skicka in ytterligare vapen i Ukraina.

1991 upplöstes Sovjetunionen, och kalla kriget var slut. Ändå utvidgades Nato mer och mer mot öster och har ofta övat nära Rysslands gräns. Efter statskuppen i Kiev 2014 utrustade Nato Ukrainas militär samtidigt som Kiev förde krig mot den egna befolkningen i östra Ukraina. Nato hotade Ryssland. Förslag från Ryssland i december 2021 i säkerhetsfrågor, bland annat om att Nato inte skulle utvidgas ytterligare österut, avvisades av USA och Nato. 24 februari 2022 gick Ryssland in i Ukraina.

Redan i mars och april 2022 gjordes två framgångsrika försök till fredsöverenskommelse med hjälp av Israels premiärminister och med hjälp av Turkiet. Storbritanniens Boris Johnson reste då till Kiev för att hindra freden.


Lästips

Dö för Nato? Stefan Lindgren.

Operation Z Jacques Baud.


Kalla hem riksdagsledamöter

Lokala partiorganisationer i Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna bör kalla hem sina riksdagsledamöter för diskussioner om Natomedlemskap. Sedan kan dessa välja mellan att följa grupptryck från andra i riksdagen eller känna stöd från gräsrötter och modigt gå egna vägar.

Oppositionella riksdagsledamöter hos Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna bör verka för att följande görs. Det är bråttom.

1. Återkalla Sveriges Nato-ansökan.

Modiga riksdagsledamöter bör motionera i riksdagen om att regeringen ska återkalla ansökan. Om allmänheten ska kunna ha förtroende för politiker, riksdagen och vårt demokratiska system måste Nato-processen avbrytas och ersättas av en ordentlig diskussion. Ansökan bör återkallas så att diskussion och demokrati får ha sin gång. Se till så att TV ger plats för allsidiga program med kunniga personer om världsläget och om vad Nato verkligen är.

Se öppet brev till Sveriges regering och riksdag från Fredsrörelsen på Orust, Återkalla ansökan om Natomedlemskap!

Se också hos en känd blogg artikeln Vår neutralitet, demokrati och Nato-anslutningen.

2. Riv upp riksdagsbeslutet 22 mars 2023.

Sök efter alla möjligheter att riva upp riksdagsbeslutet 22 mars på grund av att det var brott mot grundlagen. Kan vara en fråga för riksdagens konstitutionsutskott.

Hos allmänheten, och även i riksdagen i alla partier, finns många som är emot att Sverige går in i Nato på ett sådant sätt att demokratin har hamnat i ett nödläge.


Samarbete över partigränser

Jimmie Åkesson och Magdalena Andersson fintade bort egna partimedlemmar, och Ulf Kristersson fortsatte med riksdag och allmänhet. Om Sverige blir medlem i Nato blir det alltså genom deras tre kupper. De har förstört sina rykten och kommer att följas av evig vanära.

I det här ytterst allvarliga läget måste oppositionella socialdemokrater och oppositionella sverigedemokrater ta kontakt med varandra − både lokalt ute i landet och i riksdagen. I DEN HÄR frågan alltså. I sådana kontakter kan beslutas hur de kan gå vidare bland övriga i riksdagen. För att föra ut det allvarliga läget till allmänheten kan en gemensam presskonferens passa bra.

Det stora landet i väster som kontrollerar Nato står inför stora problem både internationellt och inom landet. Om tio eller femton år kommer mycket att se annorlunda ut. I Europa växer opinioner mot Nato, och internationellt formas nya samarbeten.


* * *


Björn Backengård
Hjalmar Bergmans Gata 56
422 52 Hisings Backa