Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

9 juni 2023


Mejl som har sänts iväg.

− − − − − − −

2023-05-26

Mottagare


Ska svenska folket gå med på detta?

Detta mejl går till en mycket lång rad lokala organisationer inom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Det går också till alla riksdagsledamöter. Ingen partibeteckning, bara "Riksdagsledamot Namn". Följande kan varje riksdagsledamot med känsla för rätt och fel förstå, och parti spelar ingen roll.

Mejlet går för kännedom också till andra.

Tisdag 5 april 2022
Torsdag 7 april
Måndag 11 april och fem veckor framåt
Kalla hem riksdagsledamöter för samtal om Nato
Samarbete nödvändigt
Till sist

Den ansökan som Sverige lämnade till Nato 18 maj 2022 blev möjlig efter tvärvändningar hos Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Dessa tvärvändningar följde efter ett mycket speciellt möte i Helsingfors torsdag 7 april 2022.


Tisdag 5 april 2022

Socialdemokraternas riksdagsgrupp samlades till ett möte som var så känsligt att alla måste lämna mobilen utanför rummet. Mötet var med största sannolikhet en förberedelse för vad som skulle komma två dagar senare.


Torsdag 7 april

I Helsingfors hölls ett möte på toppnivå om Nato. Deltog gjorde Finlands president Niinistö, en lång rad höga svenska och finska företagsledare, de militära överbefälhavarna från både Finland och Sverige. Där fanns Jacob Wallenberg som är styrelseordförande i investmentbolaget Investor och är Sveriges mäktigaste person. Hans kusin Marcus Wallenberg är styrelseordförande i flygplanstillverkaren Saab där Investor är överlägset största ägare. Vidare deltog Sveriges finansminister Mikael Damberg.

Bakom ett sådant extremt möte måste ha funnits en extrem anledning. En artikel 11 april 2022 i Expressen om mötet slutar så här:

"För delar av det svenska näringslivet kan ett Nato-medlemskap också få större konsekvenser. Ett sådant exempel är försvarskoncernen Saab, som Wallenbergsfären genom Investor är största ägare i. Bolaget, som var representerade på mötet i Helsingfors, skulle vid ett svenskt Nato-medlemskap få tillgång till nya attraktiva marknader man i dag i praktiken är utestängda från."

Där har vi det!

Meningen med mötet var att Mikael Damberg skulle tvingas förstå något som han skulle ta med sig hem till Sverige. Det var att om inte Sverige går med i Nato kommer Saab att flytta tillverkningen av stridsflygplan till ett Nato-land. Någon annan förklaring till detta möte finns inte.

Efter mötet åkte Mikael Damberg hem till Sverige och träffade socialdemokratiska partitoppar.

Och Sverigedemokraterna? Vi kan vara säkra på att inflytelserika personer där hade informationer från mötet, ty fyra dagar senare hade SD en ny linje för Nato.


Måndag 11 april och fem veckor framåt

Ett snabbt sammankallat lunchmöte den 11 april med Sverigedemokraternas partistyrelse beslöt att verka för medlemskap i Nato.

Socialdemokraterna startade diskussioner om säkerhetsfrågor och Nato. Fem veckor senare, den 15 maj, avvisade ett partistyrelsemöte inom Socialdemokraterna partiets tidigare uppfattning att Sverige inte ska gå med i Nato.

Visade kriget i Ukraina att plötsligt Ryssland var ett hot mot Sverige? Inte alls. Kriget i Ukraina följde efter en många år lång provokation från Nato och USA mot Ryssland.

Dåvarande statsminister Magdalena Andersson hade tillgång till Sveriges främsta expertis inom den militära underrättelsetjänsten och även andra som kunde förklara att något nytt ökat hot mot Sverige inte fanns. Troligen hade även Sverigedemokraterna tillgång till sådan information.

Den 18 maj 2022 lämnade regeringen in till Nato ansökan om medlemskap.


Kalla hem riksdagsledamöter för samtal om Nato

Lokala organisationer inom S och SD, där de politiska gräsrötterna finns, måste ta initiativ till att Sverige avbryter färden in i Nato. Börja med att kalla hem riksdagsledamöter för samtal om Nato och om hur medlemsansökan kom till. Det är bråttom.

För det första fanns inget nytt hot från Ryssland mot Sverige.

För det andra ska inte Sverige gå med i Nato för att Saab ska kunna sälja stridsflygplan till andra Nato-länder. Att kunna vara neutrala i ett kommande krig väger mycket tyngre än Saabs affärsplaner.


Samarbete nödvändigt

Riksdagsledamöter hos Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som är oppositionella mot hur Nato-frågan har behandlats måste ta kontakt med varandra i DEN frågan. Vidare måste de söka samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Allt detta sammantaget kan bli en betydande kraft för att få med ytterligare folk i riksdagen för följande:

1. Dra tillbaka ansökan till Nato med motiveringen att Sverige inte har haft en tillräckligt bred och omfattande diskussion.

2. Regeringens proposition i mars 2023 och riksdagsbeslutet 22 mars följde inte bestämmelserna i Regeringsformen och är en fråga för konstitutionsutskottet. Riksdagsbeslutet ska betraktas som ogiltigt.


Till sist

Tre artiklar i Expressen 7 april och 11 april 2022.
Här, här och här.

Regeringsformen. Se bland annat
Kap 8, paragraferna 14 och 16;
Kap 10, paragraferna 1, 3 och 7.

Undersökningar av bestämmelserna i Regeringsformen.
Nyhetsbanken här och här.

Jag hoppas att några journalister, med möjlighet att nå ut till allmänheten, hugger klorna i detta.


Björn Backengård
Hjalmar Bergmans Gata 56
422 52 Hisings Backa