Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

26 februari 2024
16 maj uppdaterat


Mejl som har skickats

Internet-adresser har här bäddats in i text.

 1. December 2023
  Observera

 2. December 2023 − januari 2024
  Avtal polisanmält

 3. Februari 2024
  Artikel 30, punkterna 2 och 4

 4. Slutet av februari 2024
  Granskning behövs

 5. Mars 2024
  Remissvar

 6. April 2024
  Planen

 7. Slutet av april 2024
  Brottsbalken

 8. Slutet av april − början av maj 2024
  Samarbete

 9. Maj 2024
  Kalla hem riksdagsledamöter!


December 2023

Observera

Mottagare

Detta sänds till:
− riksdagsledamöter
− politiska partier
− en rad andra mottagare

Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA:s försvarsministrar behöver granskas noga.

Det är viktigt att avtalet blir känt bland allmänheten. Den som till exempel kan skriva en tidningsartikel kan göra en viktig insats.

Den som kan diskutera med en riksdagsledamot, eller genom någon annan nå en riksdagsledamot, kan göra en viktig insats.

Riksdagen bör stoppa avtalet. Modiga och självständiga riksdagsledamöter bör följa en egen kompass.

Det går läsa avtalet och en del kommentarer här.

Till sidans topp


December 2023 − januari 2024

Avtal polisanmält

Mottagare

Detta sänds till:
− riksdagsledamöter
− politiska partier
− en rad andra mottagare

Avtalet mellan Sveriges och USA:s försvarsministrar, DCA, har polisanmälts. Avtalet bryter mot Sveriges grundlagar. Polisanmälan kan läsas här.

Kanske stoppar anmälan avtalets resa till Riksdagen. Om inte, bör det som står i anmälan få riksdagsledamöter att tänka en gång till så att de röstar Nej till avtalet.

Redaktioner hos tidningar, radio och TV bör inse att avtalet och anmälan har nyhetsvärde.

Det går läsa avtalet och en del kommentarer här.

Till sidans topp


Februari 2024

Artikel 30, punkterna 2 och 4

Mottagare

Detta sänds till:
− riksdagsledamöter
− politiska partier lokalt
− en rad andra mottagare

I slutet av DCA, avtalet Defence Cooperation Agreement, Överenskommelse om Försvarssamarbete, finns artikel 30. Den har stor betydelse. Avtalet skrevs under av USA:s och Sveriges försvarsministrar 5 december 2023, och det är tänkt att Riksdagen ska rösta om avtalet i år.

Avtalet får farliga följder för Sverige.

1. Dessutom, om Riksdagen godkänner avtalet, så blir det så att samtidigt som USA:s krigsmakt finns i landet så har vi inget bindande avtal med den. Personer utanför Riksdagens kontroll kan bestämma nya saker för samarbetet. Det är vad artikel 30 betyder, och det räcker för att riksdagsledamöter bör rösta Nej.

Läs artikel 30, punkterna 2 och 4.

Man undrar vilka riksdagsledamöter som kan tänka sig att godkänna ett avtal som innehåller något sådant.

2. Se hela avtalet.

3. Se polisanmälan 13 december 2023. Avtalet bedöms strida emot svensk lag.

4. Situationen i världen är komplicerad och farlig, och vi ska inte släppa in USA:s krigsmakt i Sverige. De personer här i landet som laborerar med sådant är även de farliga.

Läs artikeln Ett avtal som gör Sverige till måltavla.

5. Läs också artikeln Säg nej till avtalet som ger USA tillgång till svenska militärbaser.

Till sidans topp


Slutet av februari 2024

Granskning behövs

Mottagare

Till:
− riksdagsledamöter
− politiska partier lokalt
− en rad andra mottagare

Regeringen har nu lämnat ut sitt förslag om avtal om amerikansk krigsmakt på svensk mark, DCA, och det planeras för beslut i Riksdagen före sommaren.

Här är en länk till en sida hos Regeringen. Vid "Ladda ner:" klickar du på "Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater, Ds 2024:2 (pdf 1 MB)".

På sidan 9 läser vi: "Samarbetet enligt DCA-avtalet bygger på ... svensk suveränitet ..."

Men så är det inte. I en ruta på sidan 131 står: "Inte heller bestämmelserna om att luftfartygen, fartygen och fordonen inte får bordas eller kontrolleras utan amerikanskt samtycke kräver någon författningsändring."

De bestämmelserna finns i avtalets artikel 11, punkt 1.

Där står alltså: "Sådana luftfartyg, fartyg och fordon får inte bordas eller kontrolleras utan Förenta staternas samtycke."

På sidan 133 motiveras detta. Men Sveriges ståndpunkt borde ha varit att om vi inte får kontrollera vad som finns i flygplan, fartyg och fordon så blir det inget avtal. I nuvarande avtal avsäger sig Sverige suveränitet.

Det långa avsnittet "Behovet av författningsändringar" sidorna 123−277 behöver tid till genomlysning och offentlig debatt. Till exempel på sidorna 136−137 ser vi att USA:s krigsmakt helt enkelt tänks flytta in i Sverige.

Här är en länk om remiss, och där finns också lista över vilka som har inbjudits att yttra sig. Inkomna svar kan läsas.

Regeringen väntar svar från Härnösand. Där är det tänkt att hamnen ska användas av amerikansk militär.

Regeringen har bjudit in en lång rad myndigheter och organisationer att yttra sig om avtalet och ändringar i svensk lag. Efter bara kort tid svarade tre ungefär att de bryr sig inte.

I stället borde de ha svarat att denna stora fråga inte ska hastas igenom i Riksdagen före sommaren 2024 utan att det krävs ETT ÅR av granskning och diskussion bland allmänheten. Då får våra valda riksdagsledamöter tid att resa runt i landet och tala med sina uppdragsgivare. Frågan är ny och extremt viktig.

Riksdagen bör i maj avvisa förslaget med hänvisning till:
− avtalets artikel 30, punkterna 2 och 4, som bör omöjliggöra ett godkännande av avtalet;
− att Sverige enligt ovan avsäger sig suveränitet;
− att det behövs tid för att på djupet granska och diskutera det omvälvande förslaget att USA:s krigsmakt ska beredas plats på svensk mark.

Till sidans topp


Mars 2024

Remissvar

Mottagare

Till:
− riksdagsledamöter
− regeringsmedlemmar
− politiska partier lokalt
− en rad andra mottagare

USA:s och Sveriges försvarsministrar har undertecknat avtal om amerikanska militärbaser i Sverige. Avtalet kräver Riksdagens godkännande, och där beräknas omröstning ske i maj.

Fredsrörelsen på Orust har skickat remissvar om avtalet. Läs.

Avtalet kan läsas här.

Till sidans topp


april 2024

Planen

Mottagare

Till:
− riksdagsledamöter
− regeringsmedlemmar
− politiska partier lokalt
− en rad andra mottagare

Det militära avtalet DCA mellan USA och Sverige har inget med Nato att göra. DCA är något helt annat. Även den som stödjer medlemskapet i Nato bör gå emot DCA.

VARFÖR ska Danmark, Norge, Finland och Sverige skaffa sig sådana avtal, OVANPÅ Nato-medlemskapet? Norges lär redan vara klart.

Förklaringen kan inte vara annan än att grupper i ett internationellt nätverk trycker på, ett nätverk som startar i den amerikanska djupa staten. Vi förstår vad som är USA:s plan. Den är att Danmark, Norge, Finland och Sverige ska användas som uppmarschområden i krig mot Ryssland.

Så här skriver Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet:

"Ett antal bilaterala avtal mellan USA och nordiska och östeuropeiska stater har ett innehåll liknande (om än inte helt identiskt med) det nu föreliggande avtalet. Dessa bygger med all säkerhet på ett amerikanskt modellavtal, alltså ett slags standardavtal från vilket endast smärre avvikelser är möjliga."

Ska aningslösa svenska riksdagsledamöter släppa fram avtalet? Omröstning väntas någon gång i maj−juni.

Annat kan hända på vägen. Förslaget DCA kommer från en regering från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna och som stöds av Sverigedemokraterna. Men DCA är så extremt att regeringen kan tvingas dra tillbaka förslaget under hot om att annars något eller några partier lämnar regeringen eller stödet. I de fyra partierna finns en del vettigt folk som kan tvinga fram detta.


AVTALET


REMISSVAR

Fredsrörelsen på Orust

Människorättsorganisationen Accoun

Sveriges Fredsråd

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet


SÖNDAG 14 APRIL

Söndag 14 april blir det i Stockholm och andra orter manifestation mot avtalet. Information hos Fredsalliansen.

Till sidans topp


Slutet av april 2024

Brottsbalken

Mottagare

Till:
− riksdagsledamöter
− regeringsmedlemmar
− politiska partier lokalt
− en rad andra mottagare

Det militära avtalet DCA mellan USA och Sverige har inget med Nato att göra. Även den som stödjer Nato-medlemskapet bör gå emot DCA. Riksdagen beräknas rösta om avtalet någon gång i maj−juni.


NÅGRA PUNKTER UR DCA

USA får lagra militär materiel här, och vi får inte veta vad som lagras och vad som transporteras med fordon, flyg och fartyg.

Amerikansk militärpolis kan uppträda lite var som helst.

Svenskt rättsväsende får stå tillbaka för amerikansk rätt.

Med mera. Avtalet är ren underkastelse.


OCH VAD FÅR SVERIGE?

I remissvar från Människorättsorganisationen Accoun skriver man:

"Vi noterar också att i den följande avtalstexten kan vi inte hitta någon riktig beskrivning om att Sverige får en försvarsgaranti från USA eller något som hindrar USA från att starta krig från svensk mark."

När USA gör Sverige till uppmarschområde för deras krig mot Ryssland, så kommer det att utsätta Sverige för stor fara.


AVTALET

Här finns avtalet samt länkar till mer information, bland annat om remissvar och gjord polisanmälan.


BROTTSBALKEN 19 KAP, 3 §

Avtalet DCA
1. är ren underkastelse;
2. utsätter Sverige för stor fara.

Tack till Människorättsorganisationen Accoun som pekade på Brottsbalken 19 kap, 3 §. Där läser vi:

"Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt ..."


KAN DU UNDERSÖKA?

Kan du undersöka vad som händer med inlämnade polisanmälningar mot personer som förhandlade fram avtalet DCA? De kan ha begått brottet trolöshet vid förhandling med främmande makt.

Överväg egen polisanmälan.

Kan du nå ut till andra med vad du finner? Det finns bra alternativa medier och bloggar.


RIKSDAGSLEDAMÖTER NÄRA DIG

Du föreslås kontakta riksdagsledamöter från din valkrets. Kalla hem dem för diskussion om DCA. Här hittar du dem. Klicka på foto.

Till sidans topp


Slutet av april − början av maj 2024

Samarbete

Mottagare

Till:
− riksdagsledamöter
− regeringsmedlemmar
− politiska partier lokalt
− en rad andra mottagare

Nato-vänner och Nato-motståndare måste samarbeta för att stoppa det militära avtalet DCA mellan USA och Sverige.

DCA har inget med Nato att göra. Meningen med DCA är att USA ska kunna använda Sverige som uppmarschområde för ett krig mot Ryssland. I TV har vi sett från andra länder hur Sverige sedan kan se ut.


AVTALET

Här finns avtalet och många länkar till information.


KALLA HEM RIKSDAGSLEDAMÖTER

Riksdagsledamöter från din ort eller omgivning bör kallas hem för diskussion om DCA. Nato-vänner och Nato-motståndare måste samarbeta för att stoppa DCA.

Här hittar du riksdagsledamöter. Klicka på foto.

Till sidans topp


Maj 2024

Kalla hem riksdagsledamöter!

Mottagare

Till:
− riksdagsledamöter
− regeringsmedlemmar
− politiska partier lokalt
− en rad andra mottagare


HITTA DINA RIKSDAGSLEDAMÖTER

Här finns riksdagsledamöter.

Vid Visa klickar du på Bokstavsordning och sedan på Valkrets. Klicka på Blekinge län, och du får en lång lista.

Bor du i Halland? Här är dina riksdagsledamöter, 12 st.

Klicka på foton för information.

Södermanlands län? 11 st.

Och så vidare


BE ATT FÅ VETA

Det militära avtalet DCA mellan USA och Sverige har inget med Nato att göra. Meningen med DCA är att USA ska kunna använda Sverige som uppmarschområde för ett krig mot Ryssland. Detta leder till oerhörda risker för Sverige.

Kalla hem riksdagsledamöter och be att få veta hur de ser på den saken.


SAMARBETE

Omröstning i Riksdagen beräknas bli 18 juni. Nato-vänner och Nato-motståndare måste samarbeta för att stoppa avtalet. De kan hjälpas åt med att kalla hem riksdagsledamöter. Ordna gärna det hela som en utfrågning inför allmänheten i någon lämplig lokal eller på torget.

− − − − − − − − −

Avtalet och länkar till information.

Till sidans topp