Folkkampanjen
mot Nato

Opinion och debatt

 

Dagens Nyheter


Artiklar som tidigare gick att fritt läsa har därefter ofta placerats bakom betalvägg.I denna debatt med fyra inlägg är i dag, 26 april 2021, *) låst, men övriga kan läsas.

*) Osäkerhet om Sveriges uppträdande vid kris i norra Europa
Bo Hugemark och Henrik Salander, replik
12 april 2021

Avbryt alla närmanden till Nato och riv upp värdlandsavtalet
Hanna Gunnarsson (V) försvarspolitisk talesperson
Håkan Svenneling (V) utrikespolitisk talesperson
replik
7 april 2021

Lyssna på riksdagen och inför en Natooption i Sveriges säkerhetspolitiska linje
Hans Wallmark (M) utrikespolitisk talesperson
Pål Jonson (M) försvarspolitisk talesperson
replik
7 april 2021

Säkerhetspolitiken ligger fast – vi lämnar inte alliansfriheten
Ann Linde (S) utrikesminister
Peter Hultqvist (S) försvarsminister
5 april 2021


Sverige är en uppskattad partner i internationella sammanhang
Peter Hultqvist, slutreplik
2 juli 2019

Regeringen ger otydliga besked om konventionen om förbud mot kärnvapen
Beatrice Ask, Hans Wallmark, Karin Enström, alla (M), replik
28 juni 2019

Skadligt att rubba Sveriges strategiska försvarssamarbeten
Peter Hultqvist försvarsminister
28 juni 2019


Oklart vad syftet med övningen är
Pelle Sunvisson, replik
17 maj 2017

Risk för desinformation om militärövningen Aurora
Micael Bydén, ÖB; Peter Hultqvist, försvarsminister
15 maj 2017, uppdaterad 17 maj


Borgerligheten underskattar aktiv utrikespolitik
Margot Wallström (S) utrikesminister, Peter Hultqvist (S) försvarsminister, slutreplik
19 september 2016

Hög tid Sverige går med i Nato
Hans Wallmark (M) försvarspolitisk talesperson, Kerstin Lundgren (C) utrikespolitisk talesperson, Allan Widman (L) försvarspolitisk talesperson, Mikael Oscarsson (KD) försvarspolitisk talesperson, replik
9 september 2016

Inte aktuellt ändra svenska säkerhetspolitiska doktrinen
Margot Wallström (S) utrikesminister, Peter Hultqvist (S) försvarsminister
8 september 2016


Ett värdlandsavtal räcker inte
Karin Enström, utrikespolitisk talesperson (M)
Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson (M), replik
29 februari 2016

Värdlandsavtalet rubbar inte principen om militär alliansfrihet
Margot Wallström (S), Utrikesminister
Peter Hultqvist (S), Försvarsminister
Pernilla Stålhammar (MP), säkerhetspolitisk talesperson
Jakop Dalunde (MP), försvarspolitisk talesperson
28 februari 2016


Sveriges antikärnvapenpolitik omöjlig med Nato-medlemskap
Pierre Schori, Maj-Britt Theorin, replik
8 januari 2016

Bättre rusta upp Sverige än gå med i Nato
Bodil Valero (MP), replik
8 januari 2016

Förenklad och ohistorisk syn på säkerhetspolitiken
Sven Hirdman, replik
7 januari 2016

Låt inte rysskräcken hindra oss från att gå med i Nato
25 försvarsdebattörer
6 januari 2016


Nato-debatten alltmer besvärande för S
Allan Widman (L), slutreplik
18 december 2015

Samarbetet bygger på majoritetsbeslut i riksdagen
Peter Hultqvist, försvarsminister, replik
15 december 2015

Försök inte smyginföra förbund med Finland
Allan Widman (L)
12 december 2015


Dramatiskt ökat inflytande med Nato-medlemskap
Karin Enström, Hans Wallmark, båda (M), replik
9 november 2015

S uppvisar anmärkningsvärd beröringsskräck
Daniel Bäckström, Kerstin Lundgren, båda (C), replik
9 november 2015

Vi utvecklar och fördjupar våra militära samarbeten
Peter Hultqvist, försvarsminister
Margot Wallström, utrikesminister
7 november 2015


Nato-medlemskap minskar osäkerheten
Tomas Bertelman, slutreplik
9 oktober 2015

Osannolikt att Ryssland angriper oprovocerat
Sven Hirdman, replik
5 oktober 2015

En tvetydig alliansfrihet bidrar inte till stabilitet
Tomas Bertelman
3 oktober 2015


Fredspolitik bättre än nervösa krigsförberedelser
Lars Lönnback, replik
16 september 2015

Agrells resonemang är ett logiskt haveri
Mikael Nilsson, replik
14 september 2015

Många experter delar inte Agrells slutsatser
Leif Elinder, Martin Gelin, Anders Romelsjö, replik
14 september 2015

Ansök om Nato-anslutning tillsammans med Finland
Wilhelm Agrell
13 september 2015


Samarbete alltid rätt väg
Niklas Elliot, replik
3 september 2015

Sverige ska inte gå med i Nato
Lars Andersson
2 september 2015


Går Sverige med i Nato kan kärnvapen placeras hos oss
Tolv debattörer från Läkare mot kärnvapen
6 augusti 2015


Nato-förespråkarnas konsekvensanalys brister
Sven Hirdman, replik
24 juni 2015

Det är Sven Hirdman som sprider myter
Tomas Bertelman, Johan Molander, Sven-Olof Peterson, replik
22 juni 2015

Tio myter och missförstånd om svensk säkerhetspolitik
Sven Hirdman
19 juni 2015


Kreml styr inte Sverige
Ledare, replik
10 juni 2015

Sverige behöver reagera på utvecklingen
Alfred Askeljung, Jonny Cato Hansson, Robert Steffens, Daniel Bartenius, samtliga (C), replik
9 juni 2015

Sverige måste göra sig redo för medlemskap
Karin Enström och Hans Wallmark, replik
9 juni 2015

Natomedlemskap gör Sverige mindre säkert
Linus Hagström och Tom Lundborg
9 juni 2015


Värna värdlandsavtalet med Nato
Hans Wallmark (M), replik
22 april 2015

Nej till Sverige som värdland för Natos militära övningar
31 undertecknare
19 april 2015


Försvarade illusioner
Ledare
13 mars 2015

Upptrappad hotbild kräver en ny svensk försvarsidé
Annika Nordgren Christensen, Sten Tolgfors, Mike Winnerstig
11 februari 2015

Sverige och Finland måste fatta beslut om Nato ihop
Jan Nygren
31 oktober 2014


Vad hade USA gjort om grannar gått i pakt med Ryssland?
Leif Elinder, replik
21 oktober 2014

Rysk revanschism kan leda till ökat kärnvapenhot
Sten Tolgfors, Mike Winnerstig
19 oktober 2014


Beklämmande beröringsskräck
Ledare
28 augusti 2014


Fördrag med Finland kan ge fler problem än det löser
Stefan Olsson, Mike Winnerstig, svar
25 augusti 2014

Stärk vår försvarsförmåga i förbund med Finland
Carl Bergqvist, Niklas Wiklund, Johan Wiktorin
24 augusti 2014


Därför är medlemskap i Nato en existentiell fråga
Hans Hederberg
21 augusti 2014


Ihålig argumentation mot Nato-medlemskap
Ole Norrback, tidigare finländsk försvarsminister, svar
29 januari 2014

För kollektiv säkerhet är Nato bästa alternativet
Allan Widman, svar
28 januari 2014

Nato enda försäkringen som räcker
Stefan Olsson, svar
27 januari 2014

Går Sverige med i Nato ökar Rysslands misstro mot väst
Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman
25 januari 2014


Logiken talar för Nato
Ledare
13 januari 2014


Sveriges roll tyngre som Natomedlem
Mike Winnerstig, slutreplik
5 juli 2013

Svenskt Natomedlemskap blir olagligt
Staffan Wikell, svar
3 juli 2013

Fem myter om svenskt medlemskap i Nato
Mike Winnerstig
2 juli 2013


Nordiskt samarbete alternativ till Nato
Mikael Jansson, svar
24 april 2013

Svenska stridskrafter helt beroende av Nato
Allan Widman
23 april 2013


Winnerstigs roll bör klargöras
Anders Ferm och Maj Britt Theorin, slutreplik
8 mars 2013

Kärnvapen inget hinder för samarbete med Nato
Mike Winnerstig, svar
28 februari 2013

Svenska Natoförespråkare håller tyst om kärnvapnen
Anders Ferm och Maj Britt Theorin
24 februari 2013


Så gör fredsrörelsen motstånd mot Nato
Arbetsgruppen för neutralitet och alliansfrihet, genom Agneta Norberg, replik
12 augusti 2011

Sverige – den sjuttonde Natomedlemmen
Bengt Gustafsson, replik
11 augusti 2011

Vårt närmande till Nato sker utan insyn och debatt
Anders Ferm, Thage G Peterson
11 augusti 2011