Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

10 juni 2023


Ett gränslöst stort tack

Vi ska sända ett gränslöst stort tack till en kommentator hos bloggen lindelof.nu som uppmärksammade oss på mötet i Helsingfors 7 april 2022.

Läs i bloggen artikeln Vår neutralitet, demokrati och Nato-anslutningen av Curt Linderholm 2023-04-26 och rulla ned en bit i kommentarerna till 2023-04-27 kl 0:23.

Utan en artikel i Expressen 11 april 2022, och utan en uppmärksam person som ett år senare i en kommentar hos lindelof.nu uppmärksammade oss på artikeln, så hade vi inte haft en aaaning om vad som låg bakom Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas tvära kast om Nato i april och maj 2022.

Ett mycket, mycket stort tack också till Expressen.

Se alltså Ska svenska folket gå med på detta?

Ett val

I april 2022 kunde topparna inom Socialdemokraterna och topparna inom Sverigedemokraterna välja.

De kunde vända sig till partiernas gräsrötter och gå i spetsen för en kraftsamling för att försvara Sveriges möjlighet att stå utanför ett kommande krig. Fortsatt Nej till Nato alltså. De skulle då hamna i en politisk storm i landet men bäras av stöd i sina partier.

Men de valde att vi får väl gå med i Nato då för anpassning till ekonomiska makthavare.

Att förskingra ett kapital

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är de riksdagspartier som under senare år har haft mest av folkrörelse i medlemsbasen. Detta värdefulla kapital har ledningarna nu förskingrat när de ordnade för ansökan hos Nato samtidigt som det verkliga skälet doldes för medlemmarna.