Folkkampanjen
mot Nato

Pin

22 november 2022


Till sidans topp

Viktigt nu

1.

Nato och Ukraina
Kriget i Ukraina har från första början varit Natos krig mot Ryssland.


2.

23 september 2022
Något redigerat 26 oktober

Sverige bör inte gå med i Nato − folkomröstning

Texten som pdf-fil, två sidor

Möjligheter att stoppa inträde i Nato

Vad som kan göras

Kriget i Ukraina

Nato bör upplösas


Möjligheter att stoppa inträde i Nato

Regeringen lämnade 18 maj 2022 in ansökan till Nato om medlemskap, men därmed är inte saken avgjord.

Vi hoppas att Turkiets Nej till Sveriges Natoansökan kvarstår. Om inte, kommer någon gång en inbjudan från Nato, och riksdagen ska ta ställning.

 1. Vi utgår från att svenskt inträde i Nato är ett så omfattande beslut att det ska bli svensk grundlag. Därmed kan finnas möjlighet att tvinga fram folkomröstning.

 2. Medlemskap i Nato medför också överlåtelse av beslutanderätt till utlandet, och det kan finnas möjlighet att stoppa detta.

a. Förslag till grundlag, och folkomröstning kan bli möjlig

Vi ser i Regeringsformen:

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

14 §  Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Genom det första beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet får inte fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. ...

Vi fortsätter:

16 §  Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. ...

...

Minst en tiondel betyder 35 riksdagsledamöter. Minst en tredjedel betyder 117 riksdagsledamöter.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot Natomedlemskap. I riksdagen har de 24 respektive 18 platser. Summa 42. 117 minus 42 blir 75.

I riksdagen finns 107 socialdemokrater och 73 sverigedemokrater. Säkert finns där åsikten att partiernas Ja till Nato inte skapades på rätt sätt. Om de blir 75 stycken och vågar strida för folkomröstning så får vi det.b. Överlåtelse av beslutanderätt till utlandet kanske kan stoppas

Vi ser åter i Regeringsformen:

10 kap. Internationella förhållanden

1 §  Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås av regeringen. Lag (2010:1408).


3 §  Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
  1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
  2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.

...

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås. Lag (2010:1408).

Även här gäller en bestämmelse som annars gäller inom EU-samarbetet:

Riksdagen kan besluta om sådan överlåtelse, om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för det. Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Överlåtelse kan beslutas först efter riksdagens godkännande av överenskommelse enligt 3 §. Lag (2010:1408).

Om alla röstar i en fullsatt riksdag så betyder "minst tre fjärdedelar" 262 röster. Det räcker inte med 261. 349 minus 261 blir 88. Överlåtelse av beslutanderätt till utlandet kan alltså stoppas av 88 röster. 88 minus 42 (V + MP) blir 46. Så många från S och SD kan stoppa medlemskap i Nato.

"Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det". För att slippa riksdagen kommer Natokramarna att försöka använda "rikets intresse". I "rikets intresse" är dock att inte gå med i Nato. Här blir opinionsarbete viktigt.


Vad som kan göras

Två kupper

Sverigedemokraternas Ja till Nato skapades på ett partistyrelsemöte 11 april och går emot partiets inställning.

Socialdemokraternas Ja till Nato skapades också på ett partistyrelsemöte och går emot partiets inställning. Då var det så bråttom att mötet flyttades från 24 maj till 15 maj för att motverka att sansade synsätt skulle hinna få fäste.

Både hos socialdemokrater och sverigedemokrater finns säkert uppfattningen att svängningen om Nato gjordes genom kupper. Kuppmakarna utnyttjade chocken i landet efter krigsutbrottet i Ukraina.

Kalla hem riksdagsledamöter

Lokala partiorganisationer i S och SD bör kalla hem sina riksdagsledamöter för diskussioner om Natomedlemskap. Sedan kan dessa välja: Följa grupptryck från andra i riksdagen eller känna stöd från gräsrötter och gå en egen väg.

Några modiga kan betyda mycket

Några modiga i riksdagen kan ta kamp för att eventuellt medlemskap i Nato ska vara grundlag, och då kan folkomröstning bli möjlig. Dessa modiga bör i sina riksdagsgrupper driva frågan om folkomröstning och få med sig tillräckligt många av sina partiers riksdagsledamöter för att det ska bli möjligt.

Stöd utifrån

Opinionsmöten, insändare och flygblad ute på stan kan bättra på modet hos oppositionella i riksdagen.


Kriget i Ukraina

USA och Nato har verkat i Ukraina både före och efter statskuppen där 2014. Planen var att dra in även Ukraina i Nato som förberedelse för att angripa Ryssland. Efter statskuppen kom ett fredsavtal som regimen i Kiev inte följde. Kiev har i åtta års tid beskjutit med artilleri ett område i östra Ukraina med resultat 14 000 döda och stor förstörelse. Meningen var att provocera Ryssland att ingripa militärt till stöd för de beskjutna. USA har i Ukraina byggt laboratorier för biologisk krigföring. Förslag från Ryssland i december 2021, bland annat om att Nato inte skulle utvidgas österut, avvisades av USA och Nato. Till slut fanns inget annat för Ryssland att göra än att visa att nu är det nog, det här måste få ett stopp.

I slutet av mars i år gjordes ett framgångsrikt försök till fredsöverenskommelse. Storbritanniens Boris Johnson reste då till Kiev för att hindra den. Nato driver Ukraina framför sig i ett krig mot Ryssland. Nato vill att kriget i Ukraina ska bli långvarigt och tömma ut Rysslands krafter. Målet är att skapa ett uttröttat Ryssland som ska kunna styckas upp, ungefär som Jugoslavien styckades upp.

Informerade personer inom politik, militär, statsförvaltning, näringsliv och massmedia vet detta, men propagandan för ut något annat.

Sverige har i flera omgångar skickat vapen till Ukraina. Det är det vansinnigaste beslutet efter andra världskriget. Vidare hjälper Sverige till med att i Storbritannien utbilda ukrainska soldater. Nato för krig mot Ryssland genom ombud, och Sverige deltar alltså! Det är knappt man förstår att det är sant.


Nato bör upplösas

Nato är i praktiken inte en försvarsallians utan är ett verktyg för USA:s utrikespolitik. Ett tydligt exempel var när Nato våren 2011 förstörde Libyen därför att Libyen förde en självständig politik som hotade USA:s internationella ekonomiska intressen.

Nato bombade 1999 Serbien, i före detta Jugoslavien, oavbrutet i mer än två månader. Senare tog Nato över USA:s krig i Afghanistan.

Sverige ska inte gå med i och stärka denna organisation. Kriget i Ukraina är inget skäl för Sverige att bli medlem i Nato. Tvärtom.

Till början

* * *


Till sidans topp

Möten och annatKänner du till något kommande offentligt möte eller liknande om Nato eller närliggande frågor, så meddela gärna det hit så blir det en kort annons här. Det bör finnas en webbadress som kan ge mer information.

Mejla Folkkampanjen mot Nato.


Till sidans topp

Du kan hjälpa till

Försök nå vidare till riksdagsledamöter

Har du bekanta som är politiskt aktiva? Tala med dem om att de ska kontakta sina riksdagsledamöter om att dessa ska begära folkomröstning om Natomedlemskapet.

Se Viktigt nu. Den artikeln koncentrerar sig på riksdagsledamöter från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, men vi ska inte utesluta att några andra riksdagsledamöter kan våga gå en egen väg och vilja ha folkomröstning.

Diskutera Nato med bekanta

Propagandan för Natomedlemskap är som en storm, och människor behöver höra en annan syn på saken än vad propagandan för ut.

Dela ut flygblad
Bild flygblad

Flygblad A5, två sidor. Du kan se hela flygbladet här och läsa en pdf-fil. Sedan kan du hämta, skriva ut och sprida.

 

Riksföreningen Nej till NATO
Bild NtN-märke

Föreningen Nej till NATO har adressen www.nejtillnato.se

De har en Facebook-sida också.

 

Bild NtN-tidning 
          nr 1

De har gjort tidningar.

Nr 1
augusti 2017.

På webbplatsen kan du i en meny längst upp använda Om Oss, och sedan Vår tidning för att få information om innehåll.

Från Om Oss kan du också komma till Kontaktuppgifter.

 

Studiecirkel

Nej till NATO skriver att du "inbjuds härmed att medverka i en Studiecirkel om Nato 7 söndagar i höst, med start den 18/9 kl. 16. Cirkelträffarna genomförs på Zoom via dator eller mobiltelefon."

"Du kan delta hemifrån, men för fortsatt diskussion kan det vara värdefullt att samlas och lyssna i grupp i någon lokal."

Länken ovan ger information och du kommer vidare till inspelade föredrag följda av frågor, svar och diskussion. Där finns också studiematerial med diskussionsfrågor.


Till sidans topp

Notiser

Remissvar om regeringens och riksdagens projekt för anslutning till Nato.
Fredsrörelsen på Orust har skickat svar på en remiss från regeringen.
22 november 2022

Föreningens Nej till NATO studiecirkel
Se föredrag och sedan frågor, svar och diskussion från olika avsnitt.
3 november 2022

Nato och Ukraina
Kriget i Ukraina har från första början varit Natos krig mot Ryssland.
30 oktober 2022

Detta krig [Ukraina] inleddes med att tankesmedjan RAND Corporation gav råd till USA hur de skulle knäcka Ryssland ...
Från tal av Agneta Norberg 24 oktober i Stockholm. Läs hos bloggen 8 dagar.
26 oktober 2022

DÖ FÖR NATO?
Ny bok med flera höjdpunkter.
8 oktober 2022

Vi blev inte övertygade − vi blev överkörda
Rubrik på en artikel av Pierre Schori i Aftonbladet dagen efter socialdemokratiska partistyrelsens Ja till Nato.
26 september 2022

Var Rysslands invasion oprovocerad?
Den här artikeln fick inte tidningens läsare se.
21 september 2022

Ur avtalet med Turkiet
Avtalet med Turkiet för att Sverige ska godkännas för medlemskap i Nato − vad står det egentligen där?
20 juli 2022

Fem frågor om Sveriges framtid
Tal vid manifestation mot Natomedlemskap 26 mars i Stockholm.
1 juni 2022

Info från IrakSolidaritet
Stödkommittén för Julian Assange har uppvaktat Konstitutionsutskottet, brev till Chiles nye president, med mera.
3 maj 2022

Varför Nato inte är defensivt
"Nato är den huvudsakliga orsaken till att västvärlden förfaller och militariserar sig till döds" skriver fredsforskaren Jan Öberg.
Läs artikel hos Nyhetsbanken.
22 april 2022


Till sparade notiser


Till sidans topp

Opinion och debatt

Några exempel.

Gå till hela Opinion och debatt.

Det smutsiga Natospelet
Ulf Bjerén
Tidningen Sydöstran 7 juni 2022

Ta inte förhastade beslut om Nato − lär av historien
Evert Svensson, tidigare riksdagsledamot (S)
Göteborgs-Posten 18 april 2022

När USA intog svenska skärgården
Eva Brita Järnefors
Dagens Arena 12 december 2020


Till sidans topp

Mycket kort sammanfattning

1991 upplöstes Sovjetunionen och Warszawapakten. Då borde även Nato ha upplösts. I stället har Nato utvidgats österut mot Ryssland.

1994 gick Sverige med i "Partnerskap för fred" som är ett nära samarbete med Nato. Sedan dess övar Sverige ofta med Nato.

1999 bombade Nato Serbien, i före detta Jugoslavien, oavbrutet i 78 dygn.

Nato tog över USA:s krig i Afghanistan.

2011 förstörde Nato Libyen.

Nato ringar in Ryssland och Kina och planerar krig.

Riksdagen godkände den 25 maj 2016 värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato. Därmed kan Sverige dras in i krig på Natos sida. Avtalet är ett av de största politiska fel som har begåtts i Sverige efter andra världskriget. Avtalet kan sägas upp, och vi bör arbeta för det.

Starka krafter vill att Sverige ska bli medlem i Nato.

18 maj 2022 lämnade regeringen in ansökan om medlemskap.